Jeugd

De jeugd van St.Muide-AZ. treedt vanaf U7 met alle leeftijdscategorieën aan in een competitie. Standaard Muide-AZ gebruikt deze competities als deel van de jeugdopleiding. Een opleiding waarin het kind centraal staat en fun en formation de sleutelwoorden zijn. Een opleiding waarin ieder kind op dezelfde manier wordt behandeld en iedereen die zich houdt aan de gemaakte afspraken evenveel speelkansen krijgt. Het wedstrijdresultaat is altijd ondergeschikt aan de opleiding

 

Inschrijvingsvoorwaarden

 

Wie kan er lid worden? Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar kunnen lid worden. Om uw kind aan te sluiten bij onze club neemt u best contact op Patrick Wieme  Laat gerust uw kind enkele keren vrijblijvend deelnemen aan een training. 


 

Als men lid wordt, bij welke ploeg wordt men ingedeeld? De jeugdploegen worden door de Koninklijke Belgische VoetbalBond (K.B.V.B.) ingedeeld volgens internationaal geldende afspraken. Elke ploeg wordt daarom aangeduid met een hoofdletter 'U' (Under) gevolgd door een cijfer (x). Dit cijfer slaat op de leeftijd van spelers die vóór 1 januari die het huidige seizoen vooraf gaat nog geen X-1 jaar zijn.  Tot en met de U15 mogen meisjes en jongens gezamenlijk deel uit maken van een ploeg. Speelsters mogen, maar dit is geen verplichting, een leeftijdscategorie lager aantreden.

Wat kost het en wat krijgt men er voor in de plaats? Het lidgeld(200 EUR) bij St.Muide-AZ. is zeer democratisch en in overleg kan altijd een soepele betaling worden voorgesteld. Wij werken eveneens met UITPAS regeling waarbij onder bepaalde voorwaarden een deel van het lidgeld door de Stad Gent wordt terugbetaald.

Dit lidgeld moet een deel van volgende kosten dekken : 

  • Een degelijke opleiding door ervaren en/of gediplomeerde trainers
  • De aansluitingskosten, lidgelden en verplichte sportverzekering bij de K.B.V.B.
  • Verbruik elektriciteit en water
  • Huurkosten sportaccomodatie en aankoop materialen
  • Na elke jeugdwedstrijd één consumptie voor iedere speler

Bij de meeste  ziekenfondsen kan men ook een gedeeltelijke terugbetaling  van het lidgeld krijgen.  

Hoe verloopt de inschrijving praktisch?

 

Mogelijkheid één tot inschrijven:

Uw kind is nog NIET aangesloten bij een andere club van de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.).

Uw kind tekent een nieuw aansluitingsformulier bij St.Muide-AZ en nadien een officieel aansluitingsdocument bij de KBVB.


Mogelijkheid 2 tot inschrijven:

Uw kind is reeds aangesloten bij een club van de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.)

Voor 30 april: Het kind moet eerst persoonlijk ontslag nemen bij zijn huidige club via een ontslagformulier dat tussen 1 april en 30 april aangetekend moet verstuurd worden naar zowel de huidige club als naar de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.). Vanaf 2 mei kan het dan een nieuw aansluitingsformulier bij St.Muide-AZ. ondertekenen.

Na 30 april: Vanaf nu kan het kind slechts van club veranderen met toestemming van zijn huidige club. Dit moet gebeuren met een zogenaamde "witte transfer". Deze overgangsmachtiging moet zowel door de gerechtigde correspondent van de huidige club als de door de gerechtigde correspondent van St.Muide-AZ. ondertekend worden.

Vanaf wanneer kan ik aantreden in de wedstrijden? Elke speler van St.Muide-AZ. mag pas competitiewedstrijden spelen op het ogenblik dat zijn/haar inschrijving administratief en financieel in orde is gebracht. Dit betekent dat de speler over zijn bondsnummer moet beschikken en dat het lidgeld moet betaald zijn.

Actueel

Deze sectie is leeg.