Formulieren

Binnen een club hebben we steeds nood aan vrijwiliggers of mensen die bepaalde taken op zich willen nemen,

daarom geven hier enkele formulieren om U kandidaat te stellen voor een bepaalde functie in de club.

Ook nieuwe spelerkes kunnen hier hun aanvraag doen om lid te worden. Iedereen wordt gecontacteerd en op een eventuele wachtlijst gezet.

Bekijk ook eens hoe uw ziekenfonds kan bijdragen tot uw lidgeld.

Ook "Wat te doen bij sportongeval?"