Charter Speelgelegenheid

 

Als streefdoel stelt St.Muide-AZ.
Dat iedere jeugdspeler die regelmatig gedreven en met inzet traint (de norm in onze club is 6 van de 8 trainingen per maand) over een gemiddelde van 4 wedstrijden 50% speelgelegenheid krijgt. Een uitzondering hierop is wanneer blijkt dat een speler na inschrijving of langdurige afwezigheid een erg grote achterstand heeft ten opzichte van de ploeggenoten. Meestal geldt dit in de hogere categorieën. In deze gevallen beslist de trainer na overleg met de sportraad in welke wedstrijden het opportuun is om deze voetballers speelkansen te geven.
Als er ernstige inbreuken werden vastgesteld op de clubnormen en –waarden, wordt er afgeweken van de 50%-regel omtrent de speelgelegenheid. Voorbeelden hiervan zijn: wangedrag en al dan niet ostentatief onvoldoende inzet vertonen tijdens trainingen, systematisch te laat komen voor trainingen en/of wedstrijden, kledij niet in orde, flagrante overtredingen en/of onsportief gedrag van speler of ouder, verbaal geweld tegenover scheidsrechter, trainer of collega’s spelers, tegenstrever.
 

St.Muide-AZ.