Charter Fair Play

 

St.Muide-AZ.

gaat de verbintenis aan om te waken over de 8 principes van respect.
De 8 principes van respect = FAIRPLAY

 

  • Respect voor de spelregels

  • Respect voor de scheidsrechter en de officials

  • Respect voor je eigen club

  • Respect voor de tegenstrever

  • Respect voor je medemaats

  • Respect voor ALLE collega voetballers

  • Respect voor de supporters van andere ploegen

  • Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)